MaLwîran 

Minim maLwîran, minim der we der
minim Feylîim, yarû xistnêw der
nawim gume me, tariîx nêrim me!
ziwan xwemîşem, esLen nêrim me!
le nawnü biralim, soran u kirmanc
me cî nêrim me, çun Feylîim me 

dujmen hatnemaL, girtin kurelim
yek yek kuştinyan, le nûwa çewelim

xuda kûrim ke, naxwazim bînim
xuda bikujem, le cî kurelim 

girtinem minîş, birdnemelê merz
wetin biçweder, Feylîi bîkes

imrû we dadid, hüçke narisê
ne î xudade, ne biral xasid 

axer xudaya, çe kirdimes me?
ke î belaye, xistîde ser me?

xwînman rijanin, maLman rimanin
wetin heLaLe, erê xudase 

dujmen çewpîs, dujmen xwînxwer
heqqim tu xwardî, xistîdemew der

bizan dujmen pîs, me nîyim bîkes
rûjig he eyi, heqqim senim me
rimyem we kûLid, maLid wîran kem
bedbextîi xwem we pêd nîşan dem
le î dunya me, derwe derid kem

 
 

Mirdinî

Perdê mirdinî nûwa çew nirya
Zênig le mirdig cîya kirya

MiLaykê merg hat, wext wisya
Gîyani mirdig le leş cîya kirya
KuteLi bî az naw xak nirya.

 
 

WiLat 

Caritir dujmin wisas le merzi wiLat
dinan tîj kirdiges erê xwîni wiLat

fikir kirdiges wiLat bîxawine
fikir kirdiges der kiryasewa xweş hatine
nazani pêşmerge rêy girtine
Kereylan, Mesûd u Celal pişt yek girtine
qawri dujmin le wilat hazir kirdine.

 
 

Hunermend

Tu hunermendî xizmet merdim key
Me merdimim xizmet huner kem

Bê binîşîm wel yek lanêg bisazîm
Lanê huner feylî bisazîm!

 
 

Îlam

Ay îlam we xirrid bam
Carêtir we zîyaretid bam 

Biçemyem ban zêwid maçid kem
Xem u xembarîm le hürim der kem

Agir derûnim caritir kûr kem
Ta bitwanim le nû hinasim der kem 

Şan Kewer binîşim agir demew kem
Yê kitrî çay wel bawgim beş kem

Heway pakid naw sînig pirr kem
Awi zuLaLid caritir we dem kem
Kewawig buxwem, azim pirew kem
Biçim erê Seywan taşewanî kem 

Birisim we asûy girrig binîşim
Temaşa xwar kem dunya binürim

Le reyînî tu maqew bimênim 

Biçim bantir we rê mîlkanim
Berü bapîran we çewel xwem bînim

Tikye bem we pê, jîr say binîşim
Derdî diLegem eray bîjim. 

Düyay eLajyem ban çemenzari
Bûy çemeni we xirrim bari

Rarr (mes) le xweşî çewel nüqanim
Yê bag ezîz, kewel kird mêwanim 

Tase (arezû) kirdim gîyanim azad (bereLa) bê
Ta wel kewel le asman bê

Çewel kirdmewa dîm şeware
Çüzmani mang gişti dîyare
DiLim wazaw bî aramî girtim
Erê raz u nîyaz xwem hazir kirdim 

Wetim: Xudaya firye memnûnim
Hiştîdem îlam we çewelim bînim

We her la çüm he reyînî dîm
Beriketid le her süke dîm
Çiman behiştid le î zêwe dîm

 
 

Şehîd

Me lerzê lêw, bawgi xemgînim
Me esrê xünîn, daLig xemgînim
Me beLgê dar, hen hen payîzim
Me yekim warîn, hen hen weharim
Me tirîfey mang, ban aw gerdanim
Me tîşki xwer, hemîşe tawanim
Me çikey xünîn, çengê xünxwarim
Me axirîn zirîkey, zênig werce mirdinim
Me çüzerey dar, naw darisanim
Me teke guL reyîn, naw baxanim
Me ew kew azad, le asman dîyarim
Me ew pepüLey, agir gerdanim
Me şehîdi azad, beheyşt mîlkanim
Me hawrê Huseyn naw baxanim     201504

 
 
Jîyan
Her darê berrê dîrê
Her berrê barê dîrê
Her barê karê dîrê
Her karê rêig dîrê
Her rêig binyayg dîrê
Her binyayg axerê dîrê     201509